Ambassadors Club

Oud-ledenvereniging

Na het succesvol doorlopen van je studententijd als Festglede-lid heb je de grote eer lid te mogen worden van onze oud-ledenvereniging de “Ambassadors Club” (A.C.). Dit gezelschap biedt het individu, behalve status, de mogelijkheid om zo nu en dan weer eens met de vrienden van weleer bij elkaar te komen om verhalen op te halen over die goede oude tijd.

Uiteraard kan de A.C. niet beter omschreven worden dan door de heeren van de A.C. zelf en zij doen dit op de volgende manier:

“De A.C. kent een korte geschiedenis die zich tot op heden heeft gekenmerkt door zijn daadkrachtig, Corporate en elitair karakter. Dit heerengezelschap heeft met succes het Dispuut A.H.D. Festglede opgericht binnen het Maastrichtse studentenleven. Allen hebben het voorzitterschap en navenante kernposities bekleed in de eerste jaren na oprichting van het dispuut. De bij de uitoefening van deze hoogwaardige functies opgedane ervaringen vormen de ruggengraat van het huidige gezelschap.

De A.C. bestaat louter uit hoogvliegers. Het beslaat een select gezelschap van Captains of Core Tax, Directeuren, Captains of Industry en Promovendi. Dergelijke achtergronden hebben hun weerslag op de inhoud van de A.C. Excelleren door voortdurend onderscheidend te presteren. Het naar grote hoogte doen stijgen van ieder persoon en zijn omgeving. Elementen die de A.C. uniek maken.

Illusies hebben plaatsgemaakt voor op ambitie gestoelde realiteit. Een realiteit waarin potentie en talent kunnen evolueren tot een overstijgend geheel, geijkt op een levensstijl waarbij zaken als intellect, respect, kameraadschap en individualiteit kunnen leiden tot verrassende resultaten.

Animum debes mutare, non caelum”

Leden van de A.C.

Oprichters
Jiri Verschure
Robert-Jan Koen
Thijs van den Broek
Paul de Hartog
Bart Smale
Jilles Verspoor

1ste lichting
Joost van den Broek †
Joep (Tommy) Meeus
Richard Staats
Jaap Feijen

2de lichting
Job Dijkstra
Maarten Pieterse
Bram van Gils
Lucas Crombach

3de lichting
Guido Berben
Matthijs Koens
Jelle Harts

4de lichting
Arnold van Ouwerkerk
Lars van de Ven
Jorni Boting

5de lichting
Rens Klijn
Damien Broekhuis

6de lichting
Jan-Willem Verlijsdonk
Frank Ritchi
Ramon de Wildt

7de lichting
Pim Lantinga
Tom Seuren

8ste lichting
Bram Bulter
Martijn van Merrebach
Roel Haeren
Pieter Oranje
Sjoerd Brenninkmeijer

9de lichting
Luc van der Voort
Hein Handgraaf
Joris Asselbergs
Castro

10de lichting
Tom
Joost Groenhuijsen
Tim Gorgels
Rob V.

11de lichting
Bart Candel
Pieter van Kempen
Job Harink

12de lichting
Vincent Bons
Pim Schaffrath
Jan van de Kerkhof
Derek van de Meerendonk
Coen Hendriks

13de lichting
Stijn Franssen
Rogier van Riet
Jelmer Muis

14de lichting
Tom Soons
Robert van den Broek
Mark Steijns
Guy Cornips
Frans Manders

15de lichting
Ruben Mensonides
Roger op ‘t Veld
Maarten Groeneweg
Joep Duijzings
Jasper Mesman Schultz

16de lichting
Stijn Zonneveld
Luuk Hintzen
Thijs Meulink
William Dean Thatcher II

17de lichting
Emile di Giulio
Guus Urlings

18de lichting
Thijmen Lensen
Julius Obdeijn
Devon Pahud de Mortanges
Jurriaan Boots

19de lichting
Mitchell (Ceriel) Huijnen
Wouter van Dreumel

20ste lichting
Jordi Jansen

21ste lichting
Kevin Clarida
Thomas Burger

In Memoriam

Joost van den Broek