Voor eerstejaars

Waarom Festglede

Waarom kiezen voor een dispuut zoals Festglede?

Het Festglede-lidmaatschap is de eerste stap in de goede richting. Waarom? Omdat wij jou een aantal unieke dingen bieden!
Vrienden voor een leuke studententijd en vaak zelfs voor het leven.

De gaafste dispuutavonden, activiteiten en weekendjes.
De status van Festglede-lid.
Een toekomstig netwerk van “Captains of Core Tax, Directeuren, Captains of Industry en Promovendi”
Ongeëvenaarde skills in het Pokeren, Pottoepen, Risken, Kolonisten, en andere relaxte games.
Ongelimiteerde bier-zuipkwaliteiten.
(Verbaal) je mannetje te leren staan.
Een verhoogde kans op de mooiste vrouwen.
Ontplooiing op organisatorisch en sociaal gebied.
Het leren beheersen van Mexxen, Kingzen, Roxannnen, Adje-Kratje en de Kolom.

Bijkomend voordeel is dat je niet je hele studententijd hoeft aan te zien dat andere studenten het veel leuker hebben dan jij.

De A-tijd

De A-tijd is een periode waarin de aspirant-leden elkaar en het dispuut beter leren kennen. Elk dispuut binnen KoKo heeft een A-tijd, maar niet elk dispuut vult die op dezelfde wijze in. Toch zijn er overeenkomsten. Solidariteit, creativiteit en het leren kennen van de leden van het dispuut zijn zaken die in elke A-tijd terug komen.

Gedurende de A-tijd zullen onze A-leden, die “Zaadjes” worden genoemd, een aantal opdrachten moeten uitvoeren waarin hun verschillende eigenschappen getest zullen worden en waarin moet blijken dat ze het lidmaatschap waardig zijn. Daarnaast is de A-tijd bedoeld om de heeren van Festglede beter te leren kennen.

Doordat A-leden samen een A-tijd lopen, krijgen ze een zeer hechte band met elkaar. Iets wat in de jaren daarna van grote waarde zal zijn. Daarnaast maken ze hetzelfde door als de leden van Festglede in de jaren daarvoor hebben doorgemaakt. Dit zorgt ervoor dat A-leden iets gemeenschappelijk hebben met de leden van Festglede waardoor ze na het volbrengen van hun A-tijd gelijk zijn aan elkaar. Festglede staat er om bekend dat het, ondanks de hechtheid van het dispuut, haar A-leden gemakkelijk opneemt in de groep.

Eerstejaars vragen zich vaak af of een A-tijd ten koste gaat van hun studieresultaten. Dit is zeker niet het geval. Het is waar dat de A-tijd een drukke periode is, maar met goed plannen is een A-tijd prima te combineren met welke studie dan ook. In sommige gevallen blijkt de A-tijd zelfs te leiden tot betere studieresultaten! Festglede redeneert vanuit het principe dat het halen van studiepunten een net zo belangrijk onderdeel is van A-tijd als het naar behoren uitvoeren van de opdrachten. Er wordt door het A-team daarom ook ten alle tijden rekening gehouden met de studies. Wekelijks wordt geëvalueerd hoe zwaar de A-tijd is voor de Zaadjes en wat er de komende week op het programma staat; zowel wat betreft de A-tijd opdrachten als de studie.

Wijze woorden

Door de Voorzitter

De afgelopen tijd heb je veel keuzes moeten maken. Wat ga ik studeren? Waar ga ik studeren? Ga ik bij een vereniging en wil ik bij een jaarclub en/of een commissie? Nu sta je weer voor een keuze, misschien wel de belangrijkste van allemaal: Wil ik bij een dispuut of niet?
Er wordt vaak gesproken over studiepunten en levenspunten. Studiepunten kunnen we je niet geven, levenspunten des te meer. Kom dus kennismaken met ons en ontdek de meerwaarde die een dispuut als Festglede jou kan bieden.

“Wat we zijn weten we, maar we weten niet wat we kunnen zijn.”  – William Shakespeare
Harm Brouwers
Voorzitter der A.H.D. Festglede

Voorwoord Hannibal

Waarde feut,

Uiteraard zijn alle leden van Festglede zeer betrokken bij de A-tijd, maar de A-leden zullen toch vooral met het A-team te maken krijgen. Het A-team heeft tot taak de A-tijd te coördineren en de A-leden te begeleiden tot volwaardig Festglede-lid. Tijdens de A-tijd zijn zij het eerste aanspreekpunt van de A-leden. Er dient naar ons, de heren van het A-team, geluisterd te worden, maar wij staan ook voor je klaar als je ergens mee zit. Mocht je op dit moment met vragen zitten over de a-tijd spreek me dan gerust aan bij de bar. Tot ziens bij onze kenningsmakingsactiviteiten.

‘”Winnaars doen wat verliezers niet willen doen.”

Timo Geukes
Hannibal

Wijze woorden Hannibal

Binnen een studentenvereniging zoals KoKo kun je als lid alle kanten op. Het is bijna vanzelfsprekend dat je een jaarclub vormt en ook in een commissie gaan is vaak geen probleem. Over een dispuut daarentegen wordt vaak lang getwijfeld. Toch is dit geheel onterecht. Een dispuut is op de lange termijn juist een basis van waaruit je aan de rest van het verenigingsleven deel kunt nemen. Echter, niet alleen voor het verenigingsleven is een dispuut van groot belang ook voor je hele studententijd. Binnen een dispuut zul je namelijk waarschijnlijk een aantal van je beste vrienden vinden met wie je samen je studententijd doorloopt. Uit het verleden is gebleken dat dispuutleden een zeer voorname bedrage leveren aan de SV. Zo zorgen dispuutleden voor een hoge baromzet, nemen ze actief deel aan vele verschillende activiteiten en blijven ze gedurende hun hele studententijd gebonden aan KoKo. Het belangrijkste is echter dat de disputen elk een uniek stukje KoKo zijn en dat dient ook in de toekomst zo te blijven! Daarom hoopt het Dagelijks Bestuur dat ook dit jaar weer veel eerstejaars voor een dispuut willen gaan.

Zelf heb ik gekozen voor Festglede. Wat mij zo aansprak in dat dispuut was de relaxte manier waarop de leden met elkaar, maar ook met de eerstejaars, omgingen. Gewoon samen een pilsje drinken, een spelletje spelen en lekker blaten aan de bar. Met deze groep zag ik het voor de rest van mijn studententijd wel zitten. Festglede biedt mij de mogelijkheid om mezelf op een aantal gebieden verder te ontwikkelen, leuke dispuutavonden en bovenal een gave vriendengroep. Ik heb dan ook geen seconde spijt gehad van de keuze die ik destijds gemaakt heb.

Ik hoop dat jij ook de goede keuze maakt…….

Timo Geukes
Hannibal