Ambassadors Club

Oud-ledenvereniging

Na het succesvol doorlopen van je studententijd als Festglede-lid heb je de grote eer lid te mogen worden van onze oud-ledenvereniging de “Ambassadors Club” (A.C.). Dit gezelschap biedt het individu, behalve status, de mogelijkheid om zo nu en dan weer eens met de vrienden van weleer bij elkaar te komen om verhalen op te halen over die goede oude tijd.

Uiteraard kan de A.C. niet beter omschreven worden dan door de heeren van de A.C. zelf en zij doen dit op de volgende manier:

“De A.C. kent een korte geschiedenis die zich tot op heden heeft gekenmerkt door zijn daadkrachtig, Corporate en elitair karakter. Dit heerengezelschap heeft met succes het Dispuut A.H.D. Festglede opgericht binnen het Maastrichtse studentenleven. Allen hebben het voorzitterschap en navenante kernposities bekleed in de eerste jaren na oprichting van het dispuut. De bij de uitoefening van deze hoogwaardige functies opgedane ervaringen vormen de ruggengraat van het huidige gezelschap.

De A.C. bestaat louter uit hoogvliegers. Het beslaat een select gezelschap van Captains of Core Tax, Directeuren, Captains of Industry en Promovendi. Dergelijke achtergronden hebben hun weerslag op de inhoud van de A.C. Excelleren door voortdurend onderscheidend te presteren. Het naar grote hoogte doen stijgen van ieder persoon en zijn omgeving. Elementen die de A.C. uniek maken.

Illusies hebben plaatsgemaakt voor op ambitie gestoelde realiteit. Een realiteit waarin potentie en talent kunnen evolueren tot een overstijgend geheel, geijkt op een levensstijl waarbij zaken als intellect, respect, kameraadschap en individualiteit kunnen leiden tot verrassende resultaten.

Animum debes mutare, non caelum”

Leave a Reply